Seitenbereiche

Internationaal belastingadvies: voorkom dubbele belasting

Internationaal belastingadvies

Wij leggen u helder uit welke belasting u in Duitsland en in Nederland moet betalen.
In samenwerking met onze buitenlandse partners helpen wij u met al uw internationale belastingvraagstukken, waaronder grensoverschrijdende transacties.

Profiteer van onze kennis en ervaring

Dag na dag groeien de markten naar elkaar toe en ontstaan er nieuwe vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Parallel hieraan moeten nieuwe wetten en voorschriften in de belastingwetgeving in acht worden genomen. Als gevolg hiervan nemen de complexiteit van de materie en de aansprakelijkheidsrisico's voortdurend toe. Samen met onze Nederlandse partners houden wij u op de hoogte van actuele kwesties op het gebied van de Nederlands/Duitse belastingwetgeving. Een van onze Nederlandse partners is het accountants- en belastingadviesbureau Jong & Laan.

Heeft u hulp nodig bij het internationaal belastingrecht? Neem contact met ons op, wij vinden de juiste oplossing voor u!

Onze diensten voor uw succes

 • Internationale belastingplanning
 • Optimalisering van internationale bedrijfsstructuren (locatieplanning, groepsstructurering)
 • Grensoverschrijdende transformaties, overnames en verkopen van bedrijven

Profiteer nu

 • Beoordeling van groepsfinancieringen
 • Terbeschikkingstelling van werknemers
 • Deskundig financieel en juridisch advies over Europees belastingrecht
 • Advies m.b.t. verplaatsing bedrijfsactiviteiten
 • Beoordeling van verrekeningssystemen en prijsverrekendocumentatie

Slim plannen, succesvol werken

 • Boekhouding en loonadministratie voor buitenlandse ondernemingen
 • Buitenlands fiscaal recht en voorkomen dubbele belasting
 • EuGH-Rechtspraak

Internationale ontzorging

 • Oprichting en belasting van instellingen met een bijzonder winstoogmerk
 • Verandering van woonplaats met of zonder behoud van een tweede woonplaats in Duitsland
 • IInternationale vermogensplanning met inachtneming van onbeperkte en beperkte successie- en schenkingsrechten
naar boven
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.