Seitenbereiche

Is succes te sturen?
Jazeker! Met het juiste belastingadvies van onze experts! Wij zijn altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen op financieel gebied en beschikken over uitgebreide en gedetailleerde kennis van de belastingwetgeving en het belastingstelsel in Duitsland. Door onze jarenlange ervaring zijn we de ideale samenwerkingspartner voor u bij vragen rondom de Duitse belastingen. Samen met u bouwen wij aan de toekomst van uw bedrijf!

Wij helpen u om uw doel te bereiken

Wilt u uw fiscale situatie optimaliseren? Onze experts begeleiden u met hun financiële kennis en ervaring naar een succesvolle toekomst. Profiteer van een dienstenpakket op maat passend bij uw behoeften. Wij helpen u bij al uw boekhoudkundige en financiële vraagstukken, van de salarisstrook voor uw medewerkers tot de jaarrekening van uw bedrijf.

Goed voorbereid op de toekomst

Met overzichtelijke planningen en berekeningen ondersteunen wij u bij uw bedrijfsplanning. Wij berekenen het jaarresultaat en de fiscale belasting en leveren u de juiste gegevens ter ondersteuning van de besluitvorming binnen uw bedrijf. Daardoor kunt u nog beter uw toekomst plannen en maatregelen treffen voor een optimaal fiscaal resultaat.

Met overzichtelijke planningen en berekeningen ondersteunen wij u bij uw bedrijfsplanning. Wij berekenen het jaarresultaat en de fiscale belasting en leveren u de juiste gegevens ter ondersteuning van de besluitvorming binnen uw bedrijf. Daardoor kunt u nog beter uw toekomst plannen en maatregelen treffen voor een optimaal fiscaal resultaat.

Profiteer van ons advies op maat

 • Actuele berichtgeving over belangrijke wijzigingen in het belastingrecht
 • Opstellen van Duitse jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening)
 • Belastingplanning voor optimalisatie van de belastingdruk
 • Vertegenwoordiging van bedrijven bij fiscale strafprocedures tegenover het Duitse Bureau voor boetes en strafrechtelijke zaken

Wij regelen het voor u

 • Afhandeling van de bedrijfsboekhouding (lopende financiële en loonadministratie)
 • Opstellen van belastingverklaringen voor particulieren, juridische personen en bedrijven
 • Indienen van aanvragen bij belastingvragen, zoals kwijtschelding van belastingschulden, verlaging van de vooruitbetaling van de belasting of verlenging van indieningstermijnen.
 • Ondersteuning bij financiële gesprekken met banken
 • Opstellen van voorlopige btw-aangiften, samenvattende meldingen en verzoeken voor voorlopige belastingteruggaven.
 • Voeren van bezwaarprocedures en in beroep gaan bij de financiële rechtbank.

Goede financiële planning

 • Ondersteuning bij particuliere financiële- en vermogensprogrammering
 • Planning van liquidaties, oprichting van nieuwe ondernemingen en begeleiding van reorganisaties of bedrijfswijzigingen vanuit fiscaal perspectief.
 • Belastingplanning en strategieontwikkeling
 • Advies bij reorganisaties

Het beste advies op financieel gebied

 • Uitgebreid advies bij economische en bedrijfsvraagstukken
 • Coachen, adviseren en opleiden van uw boekhouders
 • Uitvoering van bedrijfscontroles
 • Deskundige fiscale en belastingadviezen
naar boven
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.