Seitenbereiche

Jendyk · Schnellhardt & Partner mbB Accountant | Belastingadviseur

Gildehauser Straße 2 48599 Gronau Duitsland

+49 2562 9311-0 Fax: +49 2562 9311-30 info@jendyk-schnellhardt.de

Zakelijke/wettelijke vertegenwoordiger

Dipl.-Oec. Simona Illner, belastingadviseur en accountant
Dipl.-Kfm. Thomas Pott, belastingadviseur en accountant
Günter Reers, belastingadviseur

BTW-identificatienummer Duitsland

DE123774178

Register van partners

Amtsgericht Essen, PR 1444

Beroepstitel

De wettelijke beroepstitels van accountant (Wirtschaftsprüfer) en belastingadviseur (Steuerberater) werden in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. De staat van toelating is de Bondsrepubliek Duitsland.

Beroepsregels voor belastingadviseurs

  • Voor alle informatie omtrent beroepregels voor belastingadviseurs klik op www.bstbk.de

Alle teksten kunnen via de website van de Bundessteuerberaterkammer www.bstbk.de worden opgevraagd.

Beroepsregels voor accountants

  • Voor alle informatie omtrent beroepregels voor belastingadviseurs klik op www.wpk.de

De verordeningen kunnen worden ingezien bij de Duitse Accountantskamer (Wirtschaftsprüferkammer) op www.wpk.de.

Ontwerp en uitvoering van de website

Atikon Marketing & Werbung GmbH

Kornstraße 15 4060 Leonding Oostenrijk

+43 732/611266-0
Fax: +43 732/611266-20 E-Mail: info@atikon.com Web: www.atikon.de

Informatie volgens § 5 van de Duitse Telemediawet (Telemediengesetzes, TMG)

Jendyk · Schnellhardt & Partner mbB Accountant | Belastingadviseur

Gildehauser Straße 2 48599 Gronau Duitsland

+49 2562 9311-0 Fax: +49 2562 9311-30 info@jendyk-schnellhardt.de

Algemene lijnen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal of ander professioneel advies. De website omvat niet-politiek nieuws op het gebied van fiscaal, sociaal en handelsrecht en is in de eerste plaats gericht op cliënten van het belastingadviesbureau.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar de hier verstrekte informatie naar eer en geweten volledig en juist weer te geven en actueel te houden. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie - zelfs indien deze schade het gevolg is van het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie.

Links naar externe websites vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's is uitgesloten, vooral omdat wij geen invloed hebben op de inhoud of vormgeving van gelinkte pagina's. Voor de inhoud van pagina's waarnaar vanaf de pagina's van deze website wordt verwezen, is dus alleen de aanbieder van deze externe websites aansprakelijk - maar nooit degene die door middel van een link naar externe publicaties en inhoud verwijst. Indien gelinkte pagina's illegale, onjuiste, onvolledige, beledigende of immorele informatie bevatten (met name als gevolg van wijzigingen in de inhoud nadat de link werd geplaatst) en wij kennis nemen van een dergelijke inhoud op gelinkte pagina's, zullen wij onmiddellijk een link naar dergelijke pagina's verhinderen.

Auteursrecht

De inhoud (teksten en beelden) van deze pagina's die door de auteur zelf zijn gemaakt, worden beschermd door het auteursrecht. De informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Elk gebruik van de inhoud van deze webpagina's dat in strijd is met de bepalingen van het auteursrecht - in het bijzonder verder gebruik zoals publicatie, reproductie en elke vorm van commercieel gebruik evenals het doorgeven aan derden - zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm – is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Inhoud van de informatie

De informatie op deze webpagina's kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld. De auteur kan daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of actualiteit van de verstrekte informatie

Rechtsgevolgen

Door deze webpagina's te gebruiken, onderwerpt de gebruiker zich aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze maken deel uit van het WWW-aanbod. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze gebruiksvoorwaarden niet, niet meer of niet compleet wettig of correct zijn, blijven de inhoud en de geldigheid van der overige delen van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

naar boven
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.